contact information

Contact Teacher: Ms. Fu

Contact Number: +86-791 83968702

E-mail: study@ncu.edu.cn

Address: International Exchange College, Nanchang University, NO.999 Xue Fu Road, Nanchang City, Jiangxi Province

Postcode: 330031